Om oss
NSS Sp. z o.o.

NSS Sp. z o.o. er et polsk, maritimt industriselskap grunnlagt og eid av det norske selskapet Olsen Gruppen AS.

Siden 2007 har NSS vært underleverandor til norske verft, blant annet: Bergen Group BMV, Nymo AS, Havyard Leirvik AS.

Siden 2009 har NSS styrket sin produksjon i Polen med hovedfokus på forlengelser, reparasjoner og ombygging av skip, samt bygging av marine kraner og offshorekonstruksjoner.

I 2011 gikk NSS inn i markedet for nybygg.

NSS har sveiseprosedyrer sertifisert av DNV i henhold til OS C-401-standarden, samt sveiseprosedyrer sertifisert av det polske skipsregister.

about us

HSE Health, Safety and Environment

Helse, miljø og sikkerhet

Vi forplikter oss til kontinuerlig å forbedre våre HMS-rutiner ved å sikre at regelverket samt våre interne standarder blir fulgt. HMS er et lederansvar i Norwegian Shipbuilding Supplies.

Hver enkelt ansatt som arbeider for Norwegian Shipbuilding Supplies , eller i tilknyttede selskaper er ansvarlig for sin egen sikkerhet, så vel som sine kollegers sikkerhet. Alle ansatte skal omfatte HMS-verdiene i sine daglige arbeidsrutiner, for å oppnå økt sikkerhet i fremtiden.

Norwegian Shipbuilding Supplies skal:

 • Overholde alle lover og regler for HMS som påvirker våre aktiviteter.
 • Lære opp alle ansatte og nyansatte med hensyn til HMS
 • Sikre at ledelsen aktivt og kontinuerlig vurderer effektiviteten av selskapets HMS-politikk.
 • Implementere revisjon av HMS-systemet for å sikre at virksomheten er i henhold til selskapets HMS-politikk.

QA Quality Assurance

Kvalitetsforbedring og kvalitetskontroll er en av konsernledelsens hovedoppgaver og en nøkkelfaktorene i Norwegian Shipbuilding Supplies forretningskonsept.

Kvalitetesmålene skal nås ved benytte kvalitetssikringssystemet som et styrende verktøy for å sikre at riktig kvalitet er planlegges, oppnås, vedlikeholdes og dokumenteres for alle aktiviteter i organisasjonen.

Norwegian Shipbuilding Supplies oppnår dette ved å:

 • Sikre at implementering og oppfølging av kvalitetssikringssystemet er et ledelsesansvar.
 • Sikre at kvalitetskontroll er desentralisert og fungerer på alle nivåer i organisasjonen, med støtte fra kvalitetsleder.
 • Skape riktige og tilstrekkelige forventninger, slik at arbeidet gjøres riktig fra starten av.
 • Sikre at de riktige spesifikasjoner, normer, standarder, regler og forskrifter, er oppfylt.
 • Sikre at alle ansatte på alle nivåer er kvalifisert for det arbeidet de skal gjennomføre, slik at den fastsatte kvalitet oppnås.
 • Utfører revisjoner i henhold til plan godkjent av konsernsjefen.
 • Sikre at kvalitetssikringssystemet oppfyller de relevante krav satt av NS-ISO 9000 og Environment Standard 14001
 • Sikre at Norwegian Shipbuilding Supplies øverste ledelse forplikter seg til å videreutvikle kvaliteten kontrollsystem.

Fasiliteter

Produksjonshall

Vi kan tilby bygging av stålseksjoner opp til 500 tonn i produksjonshallen.

Arbeidskaier

Vi gjennomfører reparasjoner som kan gjennomføres flytende ved arbeidskaiene.

Flytedokker

Vi kan gjennomføre reparasjoner og ombygginger i flytedokk for lette fartøy med vekt opp til 400 MT.

Vær oppmerksom på at denne nettsiden bruker COOKIES. Vi bruker dem for å gjøre det enklere for deg å bruke nettsiden vår. Husk at du kan endre COOKIES-innstillingene når som helst i nettleserinnstillingene. Lukk X